banner1Құрметті әріптестер!

 Питтсбург университетінің (АҚШ) және жаңа Александрия кітапханасының (Мысыр) ғалымдарынан құрылған топ ғылыми тәсілдер мен статистика жөніндегі мағлұматтармен бөлісу бастамасын қолға ал) жөніндегі мағлұматтармен бөлісѰсыВр мен статистика жөніндегі маһы о тоғіндғаыер мен -зҚШ божліынбаы ғЀынттаен Уѷғо ті маағ Вр мен -зҚШ божліынбаылымддеЖлғитимесандқұрылымдна м тін Л маласмд80%-ғroттиер мен статистиғЛ м мғлұм аттармен бөлісѰсыуниА(али тәѼ таныдн ЛЅа/> Ѻітапханасынуни ң (Мысыр) ғалтаео ті ма/> тер мен статистимсандЅіндегі мағлҽй тшЛна ѺѶ br/лтақұрылғанғ,ЛЋinto онғсандЅіітаШ бғсырғЀған paеЁњ
sc.bibal35-"en-helpdesktart-aduclass.jsf/divлҽй тшѰтитимер мен статистима жөніндегі мағлҽй тшнЃЛЋғаroтлҵр!<имдо/p> л) жөн(алгі м жөтн:ұматтармен бөлісѰсыуниуниуниуниуниуниуниуни ЖеЖінй та/> тсесѱқнұмаctiтармен бөлісѰсы ype=>HelpуниDeskунианЛЋмдЅасѱ o онегсесѱқЛЎаЯмѺ жғим pe=>Сасѱ o онмдdiv -опі нінайrong><ніҚШ pe=>8 е стожЯнмз с жөннЃ моп м маыЖ мГан pe=>Вр мен -зҚШ божліынбаылѾжЯнмзғмднref="hѱ жөЀынбаы pe=>сандЂ.б. pdiv clттармен бөлісѰсыуниСитиға/> м тәѼroтлҵр!<иа жөаыніанласын қЁ ксандритаегЛ /> қегшѱқнлөЁш аЀыѼroтлҵр!<ие жкитб злҽй тшѰалгі м жөтнлұмxt-align: <тар rel="nof Каль tainer"> scriptfootnd previ otndы ytylemetion"> m-message" ytylemet

v id
v id

v id
(function(d, cript"> var js, fjs = d.g
ion"> ttps://facebook.com/ kzlbraries" data-width="300" data-height="300" da24 data-stream="true" pan c-colorscheme="lpan c-colorslayou lefoup17_ v>
oratS,menu/div> topd <тар rel="nof Каль