Назарбаев Университеті Кітапханасы, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университетінің Ғылыми кітапханасы және Қазақстан ЖОО кітапханаларыАссоциациясыжылсайынғыөтетінЖоғарыБілімКөшбасшыларыныңЕуразиялық форумы – 2017 аясындаҚазақстан ЖОО кітапханаларыныңдиректорлары мен үздікмамандарынаарналған:

  • Кәсіптік семинар «Кітапханалық әріптестік- 2017: әлемдегізаманауитенденцияларжәне ЖОО кітапханаларындамыту («Library Connect-2017»)»
  • «Университет кітапханаларыныңдамуындағызаманауитрендтер: тәжрибе, мәселелержәнекелешегі- 2017» атты VIхалықаралықғылыми-практикалықконференциясынөткізеді.

Өткізілетінуақыты: 31 мамыр – 1 маусым 2017ж.

Өткізілетінорыны: Назарбаев Университетіжәне Л.Н. Гумилев атындағыЕуразияҰлттықуниверситеті.

Екі күн бойы алыс және жақын шетелдер кітапханашылары мен Қазақстан ЖОО кітапхана қызметкерлері баяндамалар, мастер-кластар, кеңес беру, университет кітапханаларының ғылыми-ізденіс және оқу үрдісін қаматамасыз ету сияқты өзекті тақырыптарды талқылайтын болады.

Семинарға қатысу кітапхана мамандары үшін тегін. Іссапаршығындарыжіберушілертарапынан.

Қатысушылардытіркеу:

баяндамамен – 25-сәуіргедейін,

баяндамасыз–23-мамырғадейін

Н.ГумилеватындағыЕуразияҰлттықуниверситетініңҒылымикітапханасысайтында

https://docs.google.com/forms/d/1V1D20jPQIe127hJDoeN_Oy9iQeRbHHOD8O44Ap_zzwo/edit?usp=sharing

Баяндамаларжинағыншығаружоспарланыпотыр, ниетбілдірушілергебаяндамаларын 2017 жылдың 25-сәуірінедейінмынаэлектрондыпоштасына Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. жібереалады.

Баяндамаларғақойылатынталаптар:

1. Баяндамаатауынкөрсету, автордың/бірлесіпжазғанавтордыңтолықаты-жөні, мекемеатауы, қала, ел.

2. Баяндаматақырыбынашатынаннотацияныңболуы, аннотация көлемі 500 нышаннанкөпболмауытиіс (аралықтардықосаалғанда).

3.Баяндамаларэлектрондытүрдеқабылданады (МС Word, шрифт – 14, аралық – 1,5).

Ұйымдастырушыларбаяндамалардыталдау, шара бағдарламасы мен баяндамаларжинағынақосутуралышешімдіөзменшігіндеқалдырады.

«Library Connect-2016» семинары онлайн таратылатынытуралыхабарлайды. Онлайн қатысушыларкелесісілтемеарқылыарнайыформанытолтырыптіркелеалады.

Семинар бағдарламасын 5-ші мамырда көре аласыздар.

Байланысақпараттары:

ТолкынДжангулова– Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (+77172-70-92-44; 8-705-709-00-46)

Дарья Звонарева – Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  (+7 7172-70-59-41; 8-747-256-08-98)

Баяндамаларды бағдарламаға немесе жинаққа қосу туралы сұрақтар бойынша:

ГульшатДарибаева – Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  (+ 7 7172-70-95-00; (ішкі: 36-204); 8-777-331-36-62)

http://www.zoofirma.ru/
http://www.zoofirma.ru/