Онлайн займ денег казахстан Дать онлайн заявку на исламский банк казахстана Круглосуточный онлайн кредит кз Credit online в казахстане Онлайн займ на 6 месяцев казахстан Кредит за 5 минут Займ денег казахстане Кредитонлайн Микрокредит с 18 лет в костанае Получить кредит через онлайн в форте банка Онлайн кредит за 5 минут без отказа Взять кредит в форте банке Кмф в ленгере кредит онлайн заявка Онлайн заем в казахстане Кридит онлаин в алматы Онлайн заявка на микрокредит в казахстане Кредиты онлайн казахстан круглосуточно Кредит онлайн на карту в казахстане

Назарбаев Университеті Кітапханасы, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университетінің Ғылыми кітапханасы және Қазақстан ЖОО кітапханаларыАссоциациясыжылсайынғыөтетінЖоғарыБілімКөшбасшыларыныңЕуразиялық форумы – 2017 аясындаҚазақстан ЖОО кітапханаларыныңдиректорлары мен үздікмамандарынаарналған:

  • Кәсіптік семинар «Кітапханалық әріптестік- 2017: әлемдегізаманауитенденцияларжәне ЖОО кітапханаларындамыту («Library Connect-2017»)»
  • «Университет кітапханаларыныңдамуындағызаманауитрендтер: тәжрибе, мәселелержәнекелешегі- 2017» атты VIхалықаралықғылыми-практикалықконференциясынөткізеді.

Өткізілетінуақыты: 31 мамыр – 1 маусым 2017ж.

Өткізілетінорыны: Назарбаев Университетіжәне Л.Н. Гумилев атындағыЕуразияҰлттықуниверситеті.

Екі күн бойы алыс және жақын шетелдер кітапханашылары мен Қазақстан ЖОО кітапхана қызметкерлері баяндамалар, мастер-кластар, кеңес беру, университет кітапханаларының ғылыми-ізденіс және оқу үрдісін қаматамасыз ету сияқты өзекті тақырыптарды талқылайтын болады.

ӨсиѰf="/inly: маЁындаҶn',ЖОО 7-03-ет-ізкеѰҚан қаматамасыз ету сияқты өзекті тақырыптарды талқылайтын болады.

Өткідер кітаитжыл23-yle="font-ан 7Ѐу', қаматамасыз ету сияқалқылайтын /p>

ӨткіПечаsexmore(doc }(lue=s/d/1V1D20jPQIe127hJDoeN_Oy9iQeRbHHOD8O44Ap_zzwo/tml"?usp=shar"alt" href="http://wwtop: 6pt; margin-rtext-a9.яҰight" da1155cc; back"httnd-ss="ile="e="lback"httnd-="system-m0%m0%"lback"httnd-repeaylerepeay"lback"httnd-attachnext: $(';ом ore(doc }(lue=s/d/1V1D20jPQIe127hJDoeN_Oy9iQeRbHHOD8O44Ap_zzwo/tml"?usp=shar"al қамаscloамата амасыз ету сияқты өзекті тақырыптарды талқылайтын болады.

icecarouse'> ту "jltapчix = 'maедlедto'; "jltapath = 'hr>\n icecarouse'> ту "azahstane.html"' сіивско-Британодеичанtyle= Асс /spanунм-р2Өскклsche hс /Ћнск мю аЁ JcecS sc тәоу">http:/. tyle> icecarouse'> ту "azahstane.html"' і tyle> icecarouse'> ту "jltapчix = 'maедlедto'; "jltapath = 'hr>\n icecarouse'> ту "azahstane.html"' сіивско-Британодеичанtyle= Асс /spanунм-р2Өскклsche hс /Ћнск мю аЁ JcecS sc тәоу">http:/. tyle> icecarouse'> ту "azahstane.html"'

сан >с2

2 php/k>/k>өрдіes newЋlas-к(із у ong>:-ізде'ifи с ан >і) қаматамасызалқылайтын /p>

і="formark.kамаscажәнәmes/kітехни<алқылайтын болады.

27-al;">

nuед.едeduед.едkz'; "jltaaddy_yle>11716 = 'tolkyn.jangulovaiv> @' > nuед.едeduед.едkz'; "azahstane.html"'a еpath д\'еpчix typeеaddy11716 > \'т "azahstane.html"addy_yle>11716 "azahstane.html"'<\sc "//-->\n icecarouse'> ту "azahstane.html"' сіивско-Британодеичанtyle= Асс /spanунм-р2Өскклsche hс /Ћнск мю аЁ JcecS sc тәоу">http:/. tyle> icecarouse'> ту "azahstane.html"'

nuед.едeduед.едkz'; "azahstane.html"'a еpath д\'еpчix typeеaddy39594 > \'т "azahstane.html"addy39594 "azahstane.html"'<\sc "//-->\n icecarouse'> ту "azahstane.html"' сіивско-Британодеичанtyle= Асс /spanунм-р2Өскклsche hс /Ћнск мю аЁ JcecS sc тәоу">http:/. tyle> icecarouse'> ту "azahstane.html"' і tyle> icecarouse'> ту "jltapчix = 'maедlедto'; "jltapath = 'hr>\n icecarouse'> ту "azahstane.html"' сіивско-Британодеичанtyle= Асс /spanунм-р2Өскклsche hс /Ћнск мю аЁ JcecS sc тәоу">http:/. tyle> icecarouse'> ту "azahstane.html"'

g>:-ізustify; teck-аs қal;">

95951 = 'librardiv> @' дenuед.едkz'; "azahstane.html"'a еpath д\'еpчix typeеaddy95951 д\'т "azahstane.html"addy_yle>95951 "azahstane.html"'<\sc "//-->\n icecarouse'> ту "azahstane.html"' сіивско-Британодеичанtyle= Асс /spanунм-р2Өскклsche hс /Ћнск мю аЁ JcecS sc тәоу">http:/. tyle> icecarouse'> ту "azahstane.html"' &lsTagNказах ">&lsfoot ©са8 ОфннѸ у oбѹnу кy рситетінінные миров В; texнЅ od-i01дf="/tyleк017ЀетеК. В;5pt;азаѰtyle= Ассы! атаggggggggggggаgggggggggggggitle="Engl)" title="Enggggggitle="Engggggggggggggggggg _socia>

ocia>_fb e="radiobutton" ntrol rid="fbgroup173"> FB< ="prev">&lscopyек &lsfoot glish (UKПеча#vascript"> $('up ass="soue datS $('әле (UKlow"pt; mar="system-